Saturday, 1 April 2017

ഈശോ പറയുന്നു.. 1

ഒരു ഉപമ..
ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് ഒരാൾ ഭിത്തി കെട്ടുന്നു.
തിന്മ കടന്നു കയറി ഒരു ഇഷ്ടിക തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു.
അയാൾ അതറിയുന്നില്ല.
എന്നാൽ..
പണിയിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അത് കാണുന്നു.
ആ ഭിത്തി തകർത്ത് വീണ്ടും അത് ക്രമമായി അയാൾ പണിയുന്നു.

അശുദ്ധി കടന്നു വരുമ്പോൾ..
തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടികകൾ കാണുന്ന മാത്രയിൽ  
അറിയുന്ന സമയത്ത്..
ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ..
എന്റെ ദൈവമേ എന്നു വിളിച്ചു കർത്താവിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ..

ആ ഇഷ്ടികയുടെ ഇരിപ്പുവശം എളുപ്പത്തിൽ ശരിയാക്കാൻ
സാധിക്കുന്നു.
എന്നാൽ...
നാം ആ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടിക അവഗണിച്ചു വീണ്ടും
മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ..
പണിയിക്കുന്ന ആൾ വന്ന് ആ ഭിത്തി തന്നെ പൊളിച്ചുകളഞ്ഞ്
പുതിയവ പണിയുന്നു..

അതിനാൽ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കുവിൻ..
തിന്മ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക.

നന്ദിനി


No comments:

Post a Comment

please post a comment